Aktuálne
 • Najbližšie aktivity Horoklubu

 • Klubové granty- nové:

 • Členské príspevky na rok 2024

  Aj tento rok je možné vstúpiť do našich radov. V rámci Horoklubu máte možnosť získať aj členstvo a s ním spojené výhody v SHS James (horolezecké členstvo), alebo KST (turistické členstvo). Je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. Keďže preukazy v SHS James a KST platia a s ním spojené poistenie platia do 31.3.2023 (v rámci obdobia roku 2023) skúste to zrealizovať do 1.2. alebo 15.3.2024  je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. 

Lezecký krúžok skupina PIATOK- nové

 Vzhľadom na to že lezecké krúžky pondelok-štvrtok máme kapacitne naplnené prichádzame s novou možnosťou realizácie krúžku v PIATOK 16:15 -17:30 hod. Prvá hodina je 29.9.2023

Chápeme, že piatky sú aj pre rodičou problematické ale prinášame pre Vás zaujímavý koncept. 

Výhody a pravidlá:

 • rodič si kupuje pre dieťa 8 vstupovú permanentku platnú na 3 mesiace (v prípade že ju nevyčerpá vstupy prepadajú), v prípade záujmu je možné dokúpiť ďalšie vstupy
 • nevyčerpané vstupy/permanentku nie je možné prenášať do ďalšieho obdobia ani sa financie nevracajú 
 • vždy na začiatku trojmesačného cyklu je zverejnený počet termínov- piatkov ktoré sú k dispozícií (z nich si rodič vyberá a prihlasuje sa). Krúžok sa nerealizuje v čase št.sviatkov, prázdnin.
 • rodič si môže menežovať, ktorý piatok dieťa príde prostredníctvom prihlasovania vždy do štvrtka 12,00 hod. Po tomto termíne nie je možné dieťa odhlásiť ani prihlásiť (ďakujeme za pochopenie)
 • počet prihlásených detí na termín je min. 4 osoby- inak sa skupina neotvára
 • na základe počtu prihlásených detí do štvrtka 12,00 hod. sa zabezpečuje počet inštruktorov
 • cena jedného vstupu/lekcie je 9 Eur - cena za 3 mesačnú 8 vstupovú permanentku je 72 Eur. 

 Aktívny odkaz dostanú len rodičia po úhrade za permanentku.

Ak Vám nevychádza ani táto možnosť je možné využiť formu individuálnych lekcií pre deti, či lezenia cez verejnosť. Tu  odporúčame rodičom absolvovať oboznamovcí kurz lezenia, kde získate základné zručnosti pre návštevu lezeckej steny s Vaším dieťatkom. 

 V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na stena@horoklub.sk