Aktuálne

Lezecké krúžky

V školskom roku 2022/2023 Horoklub v spolupráci so Súkromným centrom voľného času, Radvanská 1 Banská Bystrica otvára nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ a SŠ.