Aktuálne

Informácie k platbám a pravidlám pre krúžky ZŠ

Vážení rodičia.

Krúžky prebiehajú na lezeckej stene Pavúk (telocvičňa Gymnázia J.G.Tajovského v B.Bystrici) 

V školskom roku 2022/2023 otvárame nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ  

Po vyplnení elektronického formuláru Vás budeme kontaktovať. 

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

 • účasť na krúžkoch je dobrovoľná a záväzná. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vypísať prihlášku - formulár na školský rok, oboznámiť sa s podmienkami a pravidlami realizácie krúžkov a dáva súhlas s použitím osobných údajov (GDPR) pre potreby evidencie Horoklubu a CVČ.
 • lekcie prebiehajú 1x do týždňa podľa krúžkových skupín (nie je možné navštevovať súbežne dva krúžky)
 • lekcia - krúžok je v dĺžke 70 minút. Klubový príspevok na jeho zabezpečenie je 5 Eur/lekcia.
 • krúžky sa realizujú počas celého školského roku  od 19.9 do 15.6.2023. do platieb nie sú započítané štátne sviatky, prázdniny.
 • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu  3 mesačnej platby dopredu  na účet. (október -december, január - marec, apríl-jún) 
 • v prípade, že v objektívnych príčin a vyššej moci sa nebudú krúžky realizovať bude platba vrátená prípadne prenesená či odpočítaná z ďalšieho obdobia
 • v prípade neúčasti na lekciách sa klubový príspevok nevracia. 
 • v prípade, že sa rodič rozhodne nepokračovať v realizácii krúžku je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť (napr. po ukončení 3 mesačného obdobia). Ak tak neurobí znáša náklady spojené s realizáciou krúžkov.
 • v klubovom príspevku  je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie a prenájom priestoru. V prípade navštevovania a úhrady min dvoch cyklov  (október- december a január-marec) bude dieťa registrované v SHS James ako člen spolku na rok 2023. Výhody členstva v SHS JAMES
 • počas štátnych sviatkov a prázdnin sa lekcie- tréningy nerealizujú.
 • rodič počas realizácie krúžku môže byť prítomný v telocvični- lezeckej steny Pavúk, činnosť je možné pozorovať iba z balkóna telocvične
 • dieťa rodič odovzdá pred telocvičňou 5 min. pred začatím krúžku a preberie si dieťa do 10 min. po skončení krúžku

Harmonogram lekcií- krúžkov a platby:

 
IBAN:SK2983300000002701706718
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol uveďte dátum narodenia Vášho dieťaťa v tvare (ddmmrrrr teda príklad12012012) a do poznámky pre odosielateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa

 • Pondelok  (veková skupina 7-9.ročník ZŠ) 
 • Utorok  (veková skupina 4-6.ročník ZŠ) 
 • Štvrtok  (veková skupina 1-3.ročník ZŠ)

KAPACITA KRÚŽKOV JE AKTUÁLNE NAPLNENÁ !!! prihlasovanie ukončené  

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na stena@horoklub.sk  a ak sa uvoľní nejaké miesto dáme Vám vedieť. 

Informácie k ďalším platbám a obdobiam budú dostávať rodičia na mail.

Krúžky realizujeme od 19.9.2022 do 15.6.2023