Aktuálne

2% z daní

Vážení naši členovia a priaznivci. 

Podporte nás prostredníctvom venovania 2% zo zaplatenej dane v rámci ďalšieho obdobia 2023 (za rok 2022)

Priority v roku 2023:

 • podpora lezeckých krúžkov- deti sú naša budúcnosť- zameriame sa na udržateľnosť lezeckých krúžkov z pohľadu výpadku dotácií mesta BB
 • udržateľnosť prevádzky lezeckej steny Pavúk pre verejnosť z pohľadu extrémneho nárastu nájmu
 • skaly pre všetkých- použitie získaných prostriedkov na preisťovanie (výmena borhákov atď.) a zaisťovanie nových lezeckých ciest v oblastiach, Vápenica, Kalamárka a okolie Banskej Bystrice.

 Ako postupovať:

 • stiahnite si potrebné tlačivo 2% dane tu a prípadne použite potrebné údaje v rámci Vášho daňového priznania
 • v prípade že len dopisujete údaje tak sú tu

Horoklub Banská Bystrica

Adresa: Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica

IČO: 52652050

Právna forma: Občianske združenie

IBAN -číslo účtu: SK8283300000002002081333  (pre účel 2% sme zriadili je to transparentný účet

kód banky: 8330 (Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky)

 TLAČIVO   - ak odkaz nefunguje je na konci stránky

A čo na záver? No ďakujeme, že si pomáhame navzájom...........

Použitie získaných prostriedkov v minulosti:

Prostriedky v roku 2022 boli  použité na podporu v týchto oblastiach:

 •  materiálno-technické zlepšenie lezenia (preistenie, doplnenie istiacich bodov atď.) v skalných oblastiach Vápenica, nová lokalita nad Tajovom prípadne podľa potreby aj iných,
 •  skvalitnenie a doplnenie aktivít na lezeckej stene Pavúk- nákup žineniek, chytov a pod. Postavili sme  tréningový campus na lezeckej stene Pavúk 
 •  podpora pravidelnej činnosti lezeckých stredoškolských a detských krúžkov formou materiálno-technického vybavenia
 • spolufinancovanie podporných projektov

Na Vápenicu sa objednalo:

66 borhákov krátkych
11 borhákov dlhých
11 prasiatok
28 mailoniek
4m reťaze
3 lepidla - červerné Hilti HIT-RE 500 V4  500ml

v roku 2021 sme realizovali nákup lepidla, lana, reťazí a borhákov pre nový sektor nad Tajovom a pokryli sme časť nákladov za prevádzku lezeckej steny Pavúk v čase keď musela byť uzavretá . V roku 2021 sa začala robiť revitalizácia Vápenice (nad Tajovom). Obnovili a dorobili sme chodníky popod skaly aj medzi jednotlivými masívmi. Očistili a preistili sme 4 masívy, rozdelili sme ich do 5 sektorov. Spolu je tam cca 70 ciest, z nich cca 50 sú nanovo preistené. Zvyšok sú buď s pôvodnými isteniami, alebo "po vlastnom", alebo sú to staré projekty. Obtiažnosti sa pohybujú od 3+ do 9+, najviac je ciest obtiažnsti okolo 6 - 7.


Minutý materiál:
- 160 ks borhákov
- 26 ks baranov
- 90 ks mailoniek
- 6 ks lepidiel Hilti
- 5 m reťaz
- v minulosti používané expanzné nity a staré statické lana na zaistenie políc a ističa

 • v roku 2020 sme  podporili vydanie sprievodcu na Kalamárke, nákup lepidla, lana, reťazí a borhákov pre Kalamárku atď. Investovali sme 3000 Eur do nákupu žinenky pod bouldrovkou. 
 • v roku 2019 sme dokúpili  ferratové sety, lezečky a prilby a investovali v rámci spoluúčasti na grante v rámci nákupu chytov  atď.
 • v roku 2018 sme pomohli podporiť vybudovanie nového sektoru na Kalamárke formou materiálneho vybavenia, dokúpili sme prilby do krúžkov atď.
 • v roku 2017 sme pomohli podporiť vybudovanie sektoru na lezeckej stene - Kamzíka a jej celkovú rekonštrukciu formou materiálneho vybavenia, rozbehli sme krúžky pre deti základných škôl 
 • v roku 2016 sme nanovo vybavili stredoškolské krúžky spolufinancovaním projektu a materiálneho vybavenia, 
 • v roku 2015 sme pomohli podporiť preisťovanie na Kalamárke formou materiálneho vybavenia
 • v roku 2014 sme použili prostriedky zo získanej 2% dane na nákup borhákov na preistenie starých skál Jakub + spotrebný materiál na ich vŕtanie a osádzanie v objeme 150Eur. Ďalšie prostriedky sme použili na náklup lana v rámci krúžkovej činnosti.
 • v roku 2013 sa nám podarilo získať formou grantu finančné prostriedky na obnovu vybavenia ktoré používame na lezeckej stene v rámci krúžkov a vzdelávacích aktivít. Prostriedky z 2% vo výške 500 Eur sme použili na spolufinancovanie uvedených grantov.
 • Za rok 2010 sa nám podarilo získať sumu cca 150 €. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk aj ako spoluúčasť na projektoch festivalu Zem, voda, vzduch. Bol podporený aj náš lezec Robo Luby- jeho priprava.
 • Za rok 2009 sa nám podarilo získať sumu cca 200 €. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk.Bol podporený aj náš lezec Robo Luby- jeho priprava.Časť prostriedkov sme použili na nákup materiálu potrebného na preisťovanie lezeckej oblasti Jakub- Rudo Hajdučík
 •  Za rok 2008 sa nám podarilo získať sumu cca 210 €. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk. Časť prostriedkov sme použili na nákup materiálu potrebného na preisťovanie lezeckej oblasti Jakub- Rudo Hajdučík
 •  Za rok 2007 sa nám podarilo získať sumu cca 25 000 Sk. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk. Ďalej sa kúpili nová odborná literatúra konkretne Horolezecka abeceda (možnosť požičania) 2ks a zvyšné prostriedky sa kumulujú na ďaľší rok.
 •  Za rok 2006 sa nám podarilo pomocou 2 % dane získať sumu cca 33 000 Sk. Takto získané prostriedky sme použili na nákup materiálu potrebného na preisťovanie lezeckej oblasti Kalamárka - horné skaly v jeseni roku 2007 čím sa prispelo na zvýšenie bezpečnosti lezenia a sprístupnili sa nové cesty (viď. kolonku akcie). Ďalšie prostriedky boli použité na dokúpenie horolezeckého materiálu potrebného pri vyučovaní v krúžkoch- karabíny, laná, sedáky. Tretia časť prostriedkov ešte úplne nedočerpaných je na zabezpečenie turistických akcií.
 • Za rok 2005 sa nam podarilo získať pomocou 2 % dane celkovú sumu cca 65 000 Sk. Všetky tieto prostriedky boli použité na stavbu lezeckej steny Pavúk. Lezecká stena bola sprevádzkovaná v októbry 2006. Začala slúžiť lezeckej verejnosti organizuje sa na nej pravidelná mimoškolská činnosť v rámci stredoškolských a vysokoškolských krúžkov a počíta sa aj s organizovaním športových podujatí.