Aktuálne
 • Najbližšie aktivity Horoklubu

 • Klubové granty- nové:

 • Členské príspevky na rok 2024

  Aj tento rok je možné vstúpiť do našich radov. V rámci Horoklubu máte možnosť získať aj členstvo a s ním spojené výhody v SHS James (horolezecké členstvo), alebo KST (turistické členstvo). Je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. Keďže preukazy v SHS James a KST platia a s ním spojené poistenie platia do 31.3.2023 (v rámci obdobia roku 2023) skúste to zrealizovať do 1.2. alebo 15.3.2024  je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. 

Tréningová skupina športového lezenia

Vážení rodičia.

Od tohto šk. roku 2023/24 ponúkame možnosť posunúť sa v rámci lezeckých aktivít Vášho dieťaťa z prípraviek do tréningového procesu. Účasť v tejto skupine je určená deťom ktoré už majú reálnu skúsenosť s lezením (naše lezecké krúžky, rodičia lezci atď.) 

Cieľom tréningovej skupiny športového lezenia je v prvom rade kontinuálny tréningový proces. Dieťa získava zručnosti a rozvíja predpoklady pre športové lezenie v horizonte viacerých rokov s vyústením do súťažného lezenia. Naším cieľom je podporiť aj rozvoj pohybovej všestrannosti, preto na tréningoch sa budú deti venovať prioritne aj iným aktivitám ako je lezenie (základy gymnastiky a iných športov) či kompenzácií.  Po dohode s rodičmi plánujeme v horizonte cca 1x za mesiac realizovať aktivitu v prírode, lezenie na skalách, návštevu inej lezeckej steny, cvičenie v inom priestore (napr. soboty).  Týchto aktivít sa môžu zúčastniť v prípade záujmu aj rodičia.   Deti sa budú zúčastňovať aj súťažných podujatí počas školského roka.

Realizácia pravidelných tréningov:

Pondelok: 16:00-17:20 hod.

Streda: 16:00-17:20 hod.

plánovaný tréningový blok 1x do mesiaca po dohode

 

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

 • tréningy prebiehajú 2x do týždňa podľa tréningových skupín 
 • tréning  je v dĺžke 80 minút 
 • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu 2 mesiacov dopredu 
 • v prípade neúčasti na tréningoch sa klubový príspevok nevracia (v prípade dlhodobých zdravotných problémov sa to pokúsime zohľadniť v rámci ďalšieho obdobia)
 • v klubovom príspevku je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie+ clenské SHS James na kalendárny rok.  Nie sú tu zahrnuté personálne a materiálne náklady (víkendových aktivít)
 • počas štátnych sviatkov a prázdnin sú tréningy po dohode
 • rodič počas realizácie krúžku nemôže byť prítomný v telocvični- lezeckej stene Pavúk, 
 • dieťa rodič odovzdá pred telocvičňou 5 min. pred začatím tréningu a preberie si dieťa do 10 min. po skončení tréningovej jednotky 

Výška klubového príspevku na tréningovú jednotku je 10 Eur. 

Platba sa realizuje v rámci 2 mesiacov dopredu.

Kontakt:

Hlavný tréner : Ján Mojžiš, 0908407446 mojzis.jano@gmail.com