Aktuálne

Peter Černo

kvalifikácia: Inštruktor horolezectva (vydané SHS JAMES)

kontakt: Peter Černo, peto. cerno @ gmail. com (bez medzier)