Aktuálne

Klubové granty- nové:

Klubové granty- nové:
pre rok 2024 majú členovia Horoklubu možnosť zapojiť sa do klubových grantov (max. 200 Eur na jeden grant)
Granty sú zamerané na  akcie, podujatia, ktoré majú klubový, vzdelávací či verejnoprospešný charakter. Podmienkou je že na realizácií by sa bude zúčastňovať min. 5 členov klubu. Slúžia na refundáciu nákladov spojených z aktivitami. Na rok 2024 je vyčlenených 600 Eur (zdroj 2% a lezecká stena Pavúk). Termín predkladania projektov 31.3.2024. V prípade dobrých nápadov a nevyčerpaných prostriedkov prihlasovanie grantov aj po termíne.