Aktuálne

Ján Mojžiš

zameranie:

kvalifikácia: inštruktor lezenia na umelých stenách - 1. kvalifikačný stupeň  (vydané SHS JAMES)

tréner športového lezenia 1. kvalifikačný stupeň  (vydané SHS JAMES)

kontakt: mojzis.jano@gmail . com (bez medzier)  facebook