Aktuálne
  • oznam

    Vážení návštevníci lezeckej steny Pavúk. Od 8.11.2021 je lezecká stena pre športujúcu verejnosť uzatvorená. Tréningový proces v rámci detských krúžkov ale pokračuje ďalej.  Ďakujeme za pochopenie. 

  • Ponuka horolezeckých kurzov

    Vieme Vám ponúknuť rôzne tipy kurzov a lezeckých aktivít. Stačí sa prihlásiť formulárom a budeme Vás kontaktovať.

  • Informácia ku lezeckým krúžkom ZŠ a SŠ

Lezecký krúžok pre stredoškolákov

 Stredoškolský krúžok funguje na základe spolupráce s Gymnáziom J.G.Tajovského. Krúžok je kapacitne obmedzený. 

kedy: začíname znovu od 22.9.2021. Funguje každú stredu od 15,30-17,00 hod.

kde: Lezecká stena Pavúk v telocvični GJGT Tajovského 25, B.Bystrica + exteriér - skalné oblasti

financovanie: je financovaný na základe vzdelávacieho poukazu (príjemca GJGT). V prípade, že ste poukaz už venovali na iný krúžok je možné zúčastňovať sa krúžku za poplatok 25 Eur (obdobie september- december 2021). Uprednostňujeme študentov so vzdelávacím poukazom.

IBAN:SK2983300000002701706718
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol  dátum narodenia  v tvare (dd.mm.rrrr) a do poznámky pre odosielateľa uveďte meno a priezvisko 

Kontaktná osoba: vedúci krúžku Bc. René Štorcel -  rene.storcel@gmail.com 0949318518

 Elektronické PRIHLASOVANIE na krúžok

Predbežný harmonogram krúžku mimo stredy:

  • 2.10.2021 sobota - lezenie na Driekyni- pri Slovenskej Ľupči (opekačka)
  • január 2022 sobota - lezenie na La skale - (výlet do Žiliny)
  • jún 2022 lezenie na Kalamárke (3 dni -2 noci)