Aktuálne

Lezecký krúžok pre stredoškolákov

 Začíname znovu od .25.9.2019. Funguje každú stredu od 15,30-17,00 hod. v telocvični GJGT Tajovského 25, B.Bystrica.

Každý kto má záujem je vítaný....

 V prípade záujmu kontaktujte vedúceho krúžku Matúša Maslena -  matus.maslen12@gmail.com 0915208575