Aktuálne
 • informácie k lezeckým krúžkom a prípravkám

  Vzhľadom na nejasnú situáciu ohľadom opatrení s pandémiou spustíme prihlasovanie na krúžky 3.9.2020. Najskôr oslovíme deti ktoré absolvovali krúžky minulý rok potom uvoľníme prihlasovanie aj pre iných záujemcov. Začiatok krúžkovej činnosti je plánovaný od 21.9.2020, ale je možné že sa bude posúvať na neskorší termín podľa aktuálne situácie.

   

  Informácie a harmonogram krúžkov nájdete TU  Ďakujeme za pochopenie

 • Otvorenie lezeckej steny Pavúk

  Po sezónnej uzávere plánujeme otvoriť lezeckú stenu Pavúk pre verejnosť už od pondelka 21.9.2020

  Termín otvorenia je ale limitovaný aktuálnou pandemickou situáciou na Slovensku, vzhľadom na to že stena sa nachádza v školskej telocvični. Ďakujeme za pochopenie.

 • Lezecká prípravka pre deti ZŠ

  V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledujúce lezecké prípravky pre deti ZŠ 

Lezecký krúžok pre stredoškolákov

 Stredoškolský krúžok funguje na základe spolupráce s Gymnáziom J.G.Tajovského. Krúžok je kapacitne obmedzený. 

kedy: začíname znovu od 23.9.2020. Funguje každú stredu od 15,30-17,00 hod.

kde: Lezecká stena Pavúk v telocvični GJGT Tajovského 25, B.Bystrica + exteriér - skalné oblasti

financovanie: je financovaný na základe vzdelávacieho poukazu (príjemca GJGT). V prípade, že ste poukaz už venovali na iný krúžok je možné zúčastňovať sa krúžku za poplatok 25 Eur (obdobie september- december 2020). Uprednostňujeme študentov so vzdelávacím poukazom.

IBAN:SK2983300000002701706718
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol  dátum narodenia  v tvare (dd.mm.rrrr) a do poznámky pre odosielateľa uveďte meno a priezvisko 

Kontaktná osoba: vedúci krúžku Bc. René Štorcel -  rene.storcel@gmail.com 0949318518

 Elektronické PRIHLASOVANIE na krúžok

Predbežný harmonogram krúžku mimo stredy:

 • 3.10.2020 sobota - lezenie na Driekyni- pri Slovenskej Ľupči (opekačka)
 • január 2021 sobota - lezenie na La skale - (výlet do Žiliny)
 • jún 2021 lezenie na Kalamárke (3 dni -2 noci)