Aktuálne

Lezecké krúžky a kurzy pre vysokoškolákov

V spolupráci s KTVŠ FF UMB otvárame pre vysokoškolákov z UMB každý semester vyučovanie a vysokoškolské krúžky na lezeckej stene Pavúk. Krúžky odborne zabezpečujú  PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. a PaedDr. Peter Mandzák, PhD

Vyústením týchto krúžkov a aktivít býva horolezecké sústredenie v skalnej oblasti Kaľamárka.

Info o krúžkoch