Aktuálne

Krúžky lezenia pre deti ZŠ -ponuka

V školskom roku 2021/2022 sme otvorili  nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ a SŠ 

Termín začiatku- spustenia krúžkov sa môže meniť na základe aktuálnych pandemických opatrení vzhľadom na to, že stena sa nachádza v objekte školskej telocvične

  • Pondelok 15,45-16,55 hod. prvá oboznamovacia hodina 20.9.2021,- (veková skupina 6-9.ročník ZŠ - max počet 20 detí) vedúca krúžku p. Buntová 0950428930
  • Utorok 15,45-16,55 hod.. - prvá oboznamovacia hodina 21.9.2021, (veková skupina 4-6.ročník ZŠ - max. počet 15 detí) vedúca krúžku p. Šaffová 0944440016
  • Streda 15,30-17,00 hod. prvá oboznamovacia hodina 22.9.2021, (študenti stredných škôl) vedúci krúžku p. Štorcel 0949318518
  • Štvrtok  15,45-16,55 hod.. - prvá oboznamovacia hodina 23.9.2021,  (veková skupina 1-3.ročník ZŠ - max. počet 12 detí) vedúca krúžku p. Sekerková 0908736588

Pred prihlásením ktoré je záväzné si prečítajte u podmienky k jednotlivým krúžkom a platbám. 

Kapacita krúžkov je naplnená. V prípade záujmu ale skúste osloviť priamo vedúcu krúžku, možno sa niečo uvoľní.