Aktuálne
 • Stredoškolský NOX QUAEROX

  NOX QUAEROX pre stredoškolákov 21.3.2018

   

  Štartovné: 3 Eurá/dvojicu 

  Prezentácia: 18,45-18,55hod.

  Štart : 19,14 hod.

  kde: ZŠ Spojová- ZADNÝ VCHOD

 • Zimné klubové sústredenie vo Vysokých Tatrách- Brnčalka 2018

  Priatelia, ak máte záujem o zimné sústredenie na Brnčalke - nech sa páči, prihláste sa. Termín 15. - 18. marca 2018. Máte možnosť vybrať si ubytovanie na 2 resp. 3 noci. Všetci prihlásení majú objednanú polpenziu. Cena 24€ prvá noc, potom 22€ každá ďalšia noc. Cena platí pre členov James-u. Predbežne máme objednané ubytovanie pre 30 ľudí. Chcem Vás poprosiť o prihlásenie do 31.10.2017.
  Miro Knoško

  Táto správa išla internou informáciou členom klubu.

 • Otvárame nový lezecký krúžok pre deti 2 stupňa ZŠ

  Pre deti 2 stupňa ZŠ  otvárame pravidelný krúžok každý štvrtok od 21.9.2017 v čase 16,00-17,00hod.  Prihlasovanie a viac informácií u Mgr. Lucii Sirotiarovej (0914114145) - Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 

Inštruktori horolezectva Horoklubu ŠK UMB

 Inštruktori horolezectva, ktorí v súčasnosti aktívne pôsobia na lezeckej stene Pavúk. V prípade záujmu o kurz ich môžete priamo kontaktovať:

 • Peter Padúch - inštruktor horolezectva blog  , 0905883803
 • Daniel Dorniak, inštruktor horolezectva 0903264853 daniel.dorniak@gmail.com
 • Miroslav Černo - inštruktor horolezectva, m.cerno@gmail.com
 • Peter Černo - inštruktor horolezectva,; peto.cerno@gmail.com
 • Peter Mandzák - inštruktor skalného lezenia
 • Jaroslav Kompán - inštruktor skalného lezenia, jaroslav.kompan@umb.sk 0915944111
 • Lýdia Molnárová, inštruktorka lezenia na umelých stenách, molnarova.lidka@gmail.com

Inštruktori stredoškolských krúžkov:

 • Štefan Vozár-  inštruktor lezenia na umelých stenách - stefanvozar195@gmail.com 0904007313
 • Katarína Galovičová- inštruktorka lezenia na umelých stenách, kgalovicova@gmail.com -0949284688