Aktuálne
 • Oznam 22.1.2022

  V sobotu 22.1.2022 bude lezecká stena uzatvorená z dôvodu rezervácie- uzavretá spoločnosť. 

 • Informácia k prevádzke lezeckej steny

  Vážení návštevníci lezeckej steny Pavúk. 
  Lezeckú stenu otvárame od 18.1.2022 v režime OP
  Vstup je povolený len pre športujúcu verejnosť- platiacich návštevníkov (skrz kapacitných obmedzení) v týždni od 17,30-20,00 hod.
   
  Žiadame Vás, aby ste pri návšteve steny hneď po vstupe do spoločných priestorov telocvične používali rúška.
   
  Ďakujeme za pochopenie. Veríme, že napriek rozdielnym názorom na pandemické opatrenia sa budete snažiť nás pochopiť a zachováte nám v budúcnosti priazeň. 
 • Členské príspevky na rok 2022

  Aj tento rok je možné vstúpiť do našich radov. V rámci Horoklubu máte možnosť získať aj členstvo a s ním spojené výhody v SHS James (horolezecké členstvo), alebo KST (turistické členstvo). Je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. Keďže preukazy v SHS James a KST platia a s ním spojené poistenie platia do 31.3.2022 (v rámci obdobia roku 2021) skúste to zrealizovať do 1.2. alebo 15.3.2022  je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. 

Informácie k platbám a pravidlám pre krúžky ZŠ

Vážení rodičia.

Krúžky prebiehajú na lezeckej stene Pavúk (telocvičňa Gymnázia J.G.Tajovského v B.Bystrici) 

V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ  

Krúžky zabezpečujeme v spolupráci s CVČ Havranské na základe vzdelávacieho poukazu (kontaktná osoba Mgr. Lucia Sirotiarová, (0914114145) - Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica) . Po vyplnení elektronického formuláru Vás bude kontaktovať. Na prvej hodine Vám bude pripravená prihláška na podpis do CVČ a súhlas s tvorbou fotografií  pre potreby propagácie lezeckých aktivít s využitím na nástenke Horoklubu a elektronických médiách Horoklubu ŠK UMB.

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

 • lekcie prebiehajú 1x do týždňa podľa krúžkových skupín (nie je možné navštevovať súbežne dva krúžky)
 • lekcia - krúžok je v dĺžke 70 minút 
 • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu  mesačnej platby dopredu  na účet. Platba v priebehu septembra bude v hotovosti na mieste
 • v prípade neúčasti na lekciách sa klubový príspevok nevracia . Neprítomnosť (choroba, karanténa) svojho dieťaťa mi nahláste vždy sms na telefónne číslo VEDÚCEHO KRÚŽKU najneskôr v deň konania krúžku do 9,00 hod. V prípade že tak neurobíte nemôžeme Váš príspevok 5Eur/lekciu presunúť na ďalšie obdobie.
 • v klubovom príspevku je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie. V prípade navštevovania a úhrady min dvoch cyklov  (október- december a január-marec) bude dieťa registrované v SHS James ako člen spolku na rok 2022. Výhody členstva v SHS JAMES
 • počas štátnych sviatkov a prázdnin sa tréningy nerealizujú
 • rodič počas realizácie krúžku nemôže byť prítomný v telocvični- lezeckej stene Pavúk, (V PRÍPADE, ŽE SA ZMENIA PANDEMICKÉ OPATRENIA bude možné pozorovať činnosť z balkóna telocvične)
 • dieťa rodič odovzdá pred telocvičňou 5 min. pred začatím krúžku a preberie si dieťa do 10 min. po skončení krúžku

Harmonogram lekcií- krúžkov a platby:

Rozpis platieb za krúžky:
mesiac október 20 Eur
mesiac november - 20 Eur  (1,2 a 17.11 krúžok nebude)
mesiac december .... Eur
 
IBAN:SK2983300000002701706718
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol uveďte dátum narodenia Vašeho dieťaťa v tvare (dd.mm.rrrr) a do poznámky pre odosielateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa

 • Pondelok 15,45-16,55 hod. prvá oboznamovacia hodina 20.9.2021,- (veková skupina 6-9.ročník ZŠ - max počet 20 detí) vedúca krúžku p. Buntová 0950428930
 • Utorok 15,45-16,55 hod.. - prvá oboznamovacia hodina 21.9.2021, (veková skupina 4-6.ročník ZŠ - max. počet 15 detí) vedúca krúžku p. Šaffová 0944440016
 • Streda 15,30-17,00 hod. prvá oboznamovacia hodina 22.9.2021, (študenti stredných škôl) vedúci krúžku p. Štorcel 0949318518
 • Štvrtok  15,45-16,55 hod.. - prvá oboznamovacia hodina 23.9.2021,  (veková skupina 1-3.ročník ZŠ - max. počet 12 detí) vedúca krúžku p. Sekerková 0908736588