Aktuálne

Informácie k platbám a pravidlám pre krúžky ZŠ

Vážení rodičia.

Krúžky prebiehajú na lezeckej stene Pavúk (telocvičňa Gymnázia J.G.Tajovského v B.Bystrici) 

V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ  

Krúžky zabezpečujeme v spolupráci s CVČ Havranské na základe vzdelávacieho poukazu (kontaktná osoba Mgr. Lucia Sirotiarová, (0914114145) - Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica) . Po vyplnení elektronického formuláru Vás bude kontaktovať. Na prvej hodine Vám bude pripravená prihláška na podpis do CVČ a súhlas s tvorbou fotografií  pre potreby propagácie lezeckých aktivít s využitím na nástenke Horoklubu a elektronických médiách Horoklubu ŠK UMB.

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

 • lekcie prebiehajú 1x do týždňa podľa krúžkových skupín (nie je možné navštevovať súbežne dva krúžky)
 • lekcia - krúžok je v dĺžke 70 minút 
 • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu  dopredu na obdobia (október- december, január - marec, apríl - jún) platba na účet. Platba v priebehu septembra bude v hotovosti na mieste
 • v prípade neúčasti na lekciách sa klubový príspevok nevracia (v prípade dlhodobých zdravotných problémov sa to pokúsime zohľadniť v rámci ďalšieho obdobia)
 • v klubovom príspevku je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie. V prípade navštevovania a úhrady min dvoch cyklov  (október- december a január-marec) bude dieťa registrované v SHS James ako člen spolku na rok 2022. Výhody členstva v SHS JAMES
 • počas štátnych sviatkov a prázdnin sa tréningy nerealizujú
 • rodič počas realizácie krúžku nemôže byť prítomný v telocvični- lezeckej stene Pavúk, (V PRÍPADE, ŽE SA ZMENIA PANDEMICKÉ OPATRENIA bude možné pozorovať činnosť z balkóna telocvične)
 • dieťa rodič odovzdá pred telocvičňou 5 min. pred začatím krúžku a preberie si dieťa do 10 min. po skončení krúžku

Harmonogram lekcií- krúžkov a platby:

Platbu za krúžky zrealizujte po prihlásení - vtedy  je prihlásenie záväzné !!
 
IBAN:SK2983300000002701706718
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol uveďte dátum narodenia Vašeho dieťaťa v tvare (dd.mm.rrrr) a do poznámky pre odosielateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa

 • Pondelok 15,45-17,10 hod. - veková skupina  6-9.ročník ZŠ - max počet 20 detí ,  klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov je 5 Eur/lekcia na október - december je vo výške ...... 
 • Utorok 15,45-17,10 hod. - veková skupina 4-6.ročník ZŠ - max. počet 15 detí,  klubový príspevok na  zabezpečenie krúžkov je 5 Eur/lekcia na október - december je vo výške .......
 • Štvrtok  15,45-17,10 hod. - veková skupina 1-3.ročník ZŠ - max. počet 12 detí, klubový príspevok na zabezpečenie krúžkov je 5 Eur/lekcia  na október - december je vo výške .......