Aktuálne

2% z daní

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým ktorí podporili naše úsilie touto formou dali si tú námahu pri vyplňovaní tlačiva a nenechali zmiznúť svoje prostriedky v neadresnom štátnom rozpočte.

TLAČIVÁ NÁJDETE NA WEBE ŠPORTOVÉHO KLUBU KLIKNITE NA TENTO OZNAM :-)

V prípade, že nás podporíte dajte nám vedieť a pošlite nám fotku z daňového (iba stranu kde je adresát  2% ŠK UMB a suma) na adresu jaro.kompan@ gmail.com . Iba takto sa dostaneme k Vášmu príspevku keďže sme súčasťou ŠK UMB a aj ďalšie kluby si takto získavajú financie na svoju činnosť.

Aj tento rok máte možnosť podpory športových a dobrovoľníckych aktivít prostredníctvom činnosti Horoklubu ŠK UMB.

Vzhľadom na to, že činnosť v klube je dominantne vykonávaná formou dobrovoľníckej práce (brigády na lezeckej stene, brigády na skalách -Kalamárka a okolie B.Bystrice, zastupovanie horolezeckých a turistických záujmov na regionálnej ale aj celoštátnej úrovni, projektová činnosť, inštruktorské a metodické aktivity formou krúžkovej činnosti atď.)   máte možnosť podporiť našu ale aj inú organizáciu aj 3%.Prostriedkami z roku 2019, plánujeme podporu z 2-3% zamerať na spolufinacovanie projektov pre mládež organizované alebo spoluorganizované Horoklubom ŠK UMB, preisťovanie skalných oblastí, metodickú prácu formou kurzov pre stredoškolákov a deti. atď. Plánujeme podporiť aj vydanie nového sprievodcu na Kalamárke. V prípade záujmu o podporu konkrétneho projektu resp. vlastného návrhu kontaktujte  predsedu Mirka Knoška.


 Prostriedky v minulosti boli použité na podporu v týchto oblastiach:

 •     materiálno-technické zlepšenie lezenia (preistenie, doplnenie istiacich bodov atď.) v skalných oblastiach Jakub, Kalamárka, Jelenec prípadne podľa potreby aj iných,
 •     skvalitnenie a doplnenie aktivít na lezeckej stene Pavúk- nákup žineniek, chytov a pod.
 •    podpora pravidelnej činnosti lezeckých stredoškolských a detských krúžkov formou materiálno-technického vybavenia
 • spolufinancovanie podporných projektov


Ako postupovať:

 •     stiahnite si potrebné tlačivo 2% dane tu a doplnte potrebné údaje
 •     odovzdajte na príslušnom daňovom úrade a jednu kópiu s pečiatkou daňového úradu pošlite alebo inou formou (napr. osobne, naskenované) poslite na mail jaroslav.kompan@umb.sk 


Prečo potrebujeme tú kópiu s pečiatkou daň. úradu? V Športovom klube UMB sú združené aj iné kluby ktoré tiež získavajú prostriedky pomocou 2% na podporu svojich aktivít. Pomocou kópie vieme bez problémou zdokumentovať podporu aktivít Horoklubu.

A čo na záver? No ďakujeme, že si pomáhame navzájom...........

Použitie získaných prostriedkov v minulosti:

 

 • v roku 2018 sme pomohli podporiť vybudovanie nového sektoru na Kalamárke formou materiálneho vybavenia, dokúpili sme prilby do krúžkov atď.
 • v roku 2017 sme pomohli podporiť vybudovanie sektoru na lezeckej stene - Kamzíka a jej celkovú rekonštrukciu formou materiálneho vybavenia, rozbehli sme krúžky pre deti základných škôl 
 • v roku 2016 sme nanovo vybavili stredoškolské krúžky spolufinancovaním projektu a materiálneho vybavenia, 
 • v roku 2015 sme pomohli podporiť preisťovanie na Kalamárke formou materiálneho vybavenia
 • v roku 2014 sme použili prostriedky zo získanej 2% dane na nákup borhákov na preistenie starých skál Jakub + spotrebný materiál na ich vŕtanie a osádzanie v objeme 150Eur. Ďalšie prostriedky sme použili na náklup lana v rámci krúžkovej činnosti.
 • v roku 2013 sa nám podarilo získať formou grantu finančné prostriedky na obnovu vybavenia ktoré používame na lezeckej stene v rámci krúžkov a vzdelávacích aktivít. Prostriedky z 2% vo výške 500 Eur sme použili na spolufinancovanie uvedených grantov.
 • Za rok 2010 sa nám podarilo získať sumu cca 150 €. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk aj ako spoluúčasť na projektoch festivalu Zem, voda, vzduch. Bol podporený aj náš lezec Robo Luby- jeho priprava.
 • Za rok 2009 sa nám podarilo získať sumu cca 200 €. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk.Bol podporený aj náš lezec Robo Luby- jeho priprava.Časť prostriedkov sme použili na nákup materiálu potrebného na preisťovanie lezeckej oblasti Jakub- Rudo Hajdučík
 •  Za rok 2008 sa nám podarilo získať sumu cca 210 €. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk. Časť prostriedkov sme použili na nákup materiálu potrebného na preisťovanie lezeckej oblasti Jakub- Rudo Hajdučík
 •  Za rok 2007 sa nám podarilo získať sumu cca 25 000 Sk. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk. Ďalej sa kúpili nová odborná literatúra konkretne Horolezecka abeceda (možnosť požičania) 2ks a zvyšné prostriedky sa kumulujú na ďaľší rok.
 •  Za rok 2006 sa nám podarilo pomocou 2 % dane získať sumu cca 33 000 Sk. Takto získané prostriedky sme použili na nákup materiálu potrebného na preisťovanie lezeckej oblasti Kalamárka - horné skaly v jeseni roku 2007 čím sa prispelo na zvýšenie bezpečnosti lezenia a sprístupnili sa nové cesty (viď. kolonku akcie). Ďalšie prostriedky boli použité na dokúpenie horolezeckého materiálu potrebného pri vyučovaní v krúžkoch- karabíny, laná, sedáky. Tretia časť prostriedkov ešte úplne nedočerpaných je na zabezpečenie turistických akcií.
 • Za rok 2005 sa nam podarilo získať pomocou 2 % dane celkovú sumu cca 65 000 Sk. Všetky tieto prostriedky boli použité na stavbu lezeckej steny Pavúk. Lezecká stena bola sprevádzkovaná v októbry 2006. Začala slúžiť lezeckej verejnosti organizuje sa na nej pravidelná mimoškolská činnosť v rámci stredoškolských a vysokoškolských krúžkov a počíta sa aj s organizovaním športových podujatí.