Aktuálne
 • Oznam 22.1.2022

  V sobotu 22.1.2022 bude lezecká stena uzatvorená z dôvodu rezervácie- uzavretá spoločnosť. 

 • Informácia k prevádzke lezeckej steny

  Vážení návštevníci lezeckej steny Pavúk. 
  Lezeckú stenu otvárame od 18.1.2022 v režime OP
  Vstup je povolený len pre športujúcu verejnosť- platiacich návštevníkov (skrz kapacitných obmedzení) v týždni od 17,30-20,00 hod.
   
  Žiadame Vás, aby ste pri návšteve steny hneď po vstupe do spoločných priestorov telocvične používali rúška.
   
  Ďakujeme za pochopenie. Veríme, že napriek rozdielnym názorom na pandemické opatrenia sa budete snažiť nás pochopiť a zachováte nám v budúcnosti priazeň. 
 • Členské príspevky na rok 2022

  Aj tento rok je možné vstúpiť do našich radov. V rámci Horoklubu máte možnosť získať aj členstvo a s ním spojené výhody v SHS James (horolezecké členstvo), alebo KST (turistické členstvo). Je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. Keďže preukazy v SHS James a KST platia a s ním spojené poistenie platia do 31.3.2022 (v rámci obdobia roku 2021) skúste to zrealizovať do 1.2. alebo 15.3.2022  je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. 

2% z daní

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým ktorí podporili naše úsilie touto formou dali si tú námahu pri vyplňovaní tlačiva a nenechali zmiznúť svoje prostriedky v neadresnom štátnom rozpočte.

TLAČIVÁ NÁJDETE NA WEBE ŠPORTOVÉHO KLUBU KLIKNITE NA TENTO OZNAM :-)

V prípade, že nás podporíte dajte nám vedieť a pošlite nám fotku z daňového (iba stranu kde je adresát  2% ŠK UMB a suma) na adresu jaro.kompan@ gmail.com . Iba takto sa dostaneme k Vášmu príspevku keďže sme súčasťou ŠK UMB a aj ďalšie kluby si takto získavajú financie na svoju činnosť.

Aj tento rok máte možnosť podpory športových a dobrovoľníckych aktivít prostredníctvom činnosti Horoklubu ŠK UMB.

Vzhľadom na to, že činnosť v klube je dominantne vykonávaná formou dobrovoľníckej práce (brigády na lezeckej stene, brigády na skalách -Kalamárka a okolie B.Bystrice, zastupovanie horolezeckých a turistických záujmov na regionálnej ale aj celoštátnej úrovni, projektová činnosť, inštruktorské a metodické aktivity formou krúžkovej činnosti atď.)   máte možnosť podporiť našu ale aj inú organizáciu aj 3%.Prostriedkami z roku 2019, plánujeme podporu z 2-3% zamerať na spolufinacovanie projektov pre mládež organizované alebo spoluorganizované Horoklubom ŠK UMB, preisťovanie skalných oblastí, metodickú prácu formou kurzov pre stredoškolákov a deti. atď. Plánujeme podporiť aj vydanie nového sprievodcu na Kalamárke. V prípade záujmu o podporu konkrétneho projektu resp. vlastného návrhu kontaktujte  predsedu Mirka Knoška.


 Prostriedky v minulosti boli použité na podporu v týchto oblastiach:

 •     materiálno-technické zlepšenie lezenia (preistenie, doplnenie istiacich bodov atď.) v skalných oblastiach Jakub, Kalamárka, Jelenec prípadne podľa potreby aj iných,
 •     skvalitnenie a doplnenie aktivít na lezeckej stene Pavúk- nákup žineniek, chytov a pod.
 •    podpora pravidelnej činnosti lezeckých stredoškolských a detských krúžkov formou materiálno-technického vybavenia
 • spolufinancovanie podporných projektov


Ako postupovať:

 •     stiahnite si potrebné tlačivo 2% dane tu a doplnte potrebné údaje
 •     odovzdajte na príslušnom daňovom úrade a jednu kópiu s pečiatkou daňového úradu pošlite alebo inou formou (napr. osobne, naskenované) poslite na mail jaroslav.kompan@umb.sk 


Prečo potrebujeme tú kópiu s pečiatkou daň. úradu? V Športovom klube UMB sú združené aj iné kluby ktoré tiež získavajú prostriedky pomocou 2% na podporu svojich aktivít. Pomocou kópie vieme bez problémou zdokumentovať podporu aktivít Horoklubu.

A čo na záver? No ďakujeme, že si pomáhame navzájom...........

Použitie získaných prostriedkov v minulosti:

 

 • v roku 2018 sme pomohli podporiť vybudovanie nového sektoru na Kalamárke formou materiálneho vybavenia, dokúpili sme prilby do krúžkov atď.
 • v roku 2017 sme pomohli podporiť vybudovanie sektoru na lezeckej stene - Kamzíka a jej celkovú rekonštrukciu formou materiálneho vybavenia, rozbehli sme krúžky pre deti základných škôl 
 • v roku 2016 sme nanovo vybavili stredoškolské krúžky spolufinancovaním projektu a materiálneho vybavenia, 
 • v roku 2015 sme pomohli podporiť preisťovanie na Kalamárke formou materiálneho vybavenia
 • v roku 2014 sme použili prostriedky zo získanej 2% dane na nákup borhákov na preistenie starých skál Jakub + spotrebný materiál na ich vŕtanie a osádzanie v objeme 150Eur. Ďalšie prostriedky sme použili na náklup lana v rámci krúžkovej činnosti.
 • v roku 2013 sa nám podarilo získať formou grantu finančné prostriedky na obnovu vybavenia ktoré používame na lezeckej stene v rámci krúžkov a vzdelávacích aktivít. Prostriedky z 2% vo výške 500 Eur sme použili na spolufinancovanie uvedených grantov.
 • Za rok 2010 sa nám podarilo získať sumu cca 150 €. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk aj ako spoluúčasť na projektoch festivalu Zem, voda, vzduch. Bol podporený aj náš lezec Robo Luby- jeho priprava.
 • Za rok 2009 sa nám podarilo získať sumu cca 200 €. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk.Bol podporený aj náš lezec Robo Luby- jeho priprava.Časť prostriedkov sme použili na nákup materiálu potrebného na preisťovanie lezeckej oblasti Jakub- Rudo Hajdučík
 •  Za rok 2008 sa nám podarilo získať sumu cca 210 €. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk. Časť prostriedkov sme použili na nákup materiálu potrebného na preisťovanie lezeckej oblasti Jakub- Rudo Hajdučík
 •  Za rok 2007 sa nám podarilo získať sumu cca 25 000 Sk. Časť týchto prostriedkov putovala na obnovu materiálneho zabezpečenia (sedáky, karabíny atď.) pre prácu z mládežou na lezeckej stene Pavúk. Ďalej sa kúpili nová odborná literatúra konkretne Horolezecka abeceda (možnosť požičania) 2ks a zvyšné prostriedky sa kumulujú na ďaľší rok.
 •  Za rok 2006 sa nám podarilo pomocou 2 % dane získať sumu cca 33 000 Sk. Takto získané prostriedky sme použili na nákup materiálu potrebného na preisťovanie lezeckej oblasti Kalamárka - horné skaly v jeseni roku 2007 čím sa prispelo na zvýšenie bezpečnosti lezenia a sprístupnili sa nové cesty (viď. kolonku akcie). Ďalšie prostriedky boli použité na dokúpenie horolezeckého materiálu potrebného pri vyučovaní v krúžkoch- karabíny, laná, sedáky. Tretia časť prostriedkov ešte úplne nedočerpaných je na zabezpečenie turistických akcií.
 • Za rok 2005 sa nam podarilo získať pomocou 2 % dane celkovú sumu cca 65 000 Sk. Všetky tieto prostriedky boli použité na stavbu lezeckej steny Pavúk. Lezecká stena bola sprevádzkovaná v októbry 2006. Začala slúžiť lezeckej verejnosti organizuje sa na nej pravidelná mimoškolská činnosť v rámci stredoškolských a vysokoškolských krúžkov a počíta sa aj s organizovaním športových podujatí.